Pasek

 

RODO

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe „Dźwigi” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000134504.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
    • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
    • zawarcia umowy,
    • realizacji zawartej umowy,
    • ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych)
    • rozpatrzenia reklamacji i skarg,
    • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
  3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres:
    • obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
    • niezbędny do dochodzenia roszczeń,
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.